;

سایت نفتی پترو بی تا قصر شیرین

این شرکت در زمینی به مساحت 25000 متر مربع واقع در استان کرمانشاه شهرستان قصر شیرین نقطه صفر مرزی پرویزخان واقع در منطقه اقتصادی قصرشیرین با ظرفیت 6000 متر مکعب مخزن با رعایت استاندارد های منطبق بین المللی (آمریکا API)،این سایت نفتی مجهز به پیشرفته ترین آزمایشگاه کنترل کیفیت با استفاده از ابزار دقیق و کنترل کمیت میباشد.این مخازن دارای جایگاه تخلیه و بارگیری 21 کامیون همزمان میباشد.و همچنین دارای عقد قرارداد با گمرک مستقر در این سایت میباشد.مخازن این سایت در فصل سرما توانایی گرم کردن محموله ذخیره شده در مخازن خود را تا 45 درجه سانتیگراد را داراست همچنین این سایت از لحاظ دسترسی به بازار عراق در نزدیک ترین نقطه به مرز این کشور قرار دارد.

بی تاترابر bitatarabar